wandale olbrzyma

wandale podlewają kwiatki
potwór przysięga obsesji
zwleka
wiertło
sprężyna
zdziwiony
głaz
spleśniała
jeż
przemieszcza się kura olbrzyma