szympanse nikomu

szympanse przeglądają się w oknach
borówką
pyskaty
dozgonnie powleczony nadzieją
jamnik tenorem urzędu
wandale podlewają kwiatki
również wystaje z każdej rzeczy
wszystko się wyjaśni po czasie nikomu