nigdzie

nigdzie zaczyna się tó

jest są tó

w części jakby w części bardziej onny różnie tó bywa

pewien cz, ma łódź wynajmuje się do pomocy uciekającym z potrzasku brzegu o brzeg zabiera na pokład i wrzuca gdzie popadnie innego ratunku nie ma ten ceremoniał nazywa się ja