ala

1.

2.

3. Ala

Ala miała Asa. Później wyszła za Edelmana