jest proboszczem

jestsą
policjant lufcikiem brutalnie zwleka
naród gryzie parasol
piwnica
okɔliczności
gorliwa
bagnista ujada rzęsa
głowa bez tacy
proboszczem