ja się

ja jest ich nie dbaj go

(+)
bo sypia z każdym daj jej żyć

(+)
ty jesteś trzeci w osobie udusisz się