gdy miałem siedem lat

Gdy miałem siedem lat, kazali mi ciągnąc wózek z wsi do wsi. Z ranami na stopach, bo nie miałem butów.

Gdy Hermann Kafka miał siedem lat, kazali mu ciągnąć wózek z wsi do wsi. Z ranami na stopach, bo nie miał butów.

Ciężkie dzieciństwo nigdy go nie opuściło twierdzi Pavel.

To smutne pomyślałem.

Kiedyś go uduszę pomyślał Franz.