człowiek frytki

człowiek nie widzi tylko rozpoznaje
ząb proroczy wypada głaz
gigantyczny
idiota
kropla przerywa węgorza
i drobne konkrementy żółciowe
kroczy
szczur szczurowi proboszczem zamawia frytki