ciemniejący rozkwita

ciemniejący w światło
szczur
piwnica
nurek składany nikomu
słowo jest miejscem w które czas się przebiera
kakao
i wszystkie noże posmarowane jodyną
pośród lodów arktyki
piach rozkwita