cięcie !

cięcie

nie umlę, nie umlę

w lewo

stół pomalowany w piżamę

w prawo

zofio!? to są kręgle!