że człowieka

że jakiś polityk oddał swoje trampki do składu gumy
traktor wyrównuje piasek na plaży
ma postać kuli i w niczym nie jest podobny do człowieka