minęliśmy sposób

minęliśmy drogi
zawsze ludzie tego nie pojmują
lub zabawiają w inny sposób