żarty nikogo

żarty nikomu w głowie
żarty się trzymają nikogo
że też nikogo święta ziemia nosi
żeby pokręciło nikogo
żeby/bodaj połamało nikogo
żołądek podchodzi do gardła nikomu
żołądek podjechał do gardła nikomu
żołądek podjeżdża do gardła nikomu
żołądek podszedł do gardła nikomu
żołądek przyrasta do krzyża nikomu
żołądek się przewraca nikomu
życie jest nikomu niemiłe
życie nikomu niemiłe
życie uchodzi z nikogo
życie uszło z nikogo