z ręką tatusiowi

z ręką na sercu
w przebraniu na trąbkę
ciało ma postać stróżki
na piasku
bagnista ujada rzęsa
w klatce
bluzka
błądzi
kwiaty plują
nurek składany nikomu
nerwicy
flanela
również wystaje z każdej rzeczy
połamana
pomachajcie tatusiowi