wyjście l

idąc przez podziemny tunel pod torami kolejowymi, poczułeś zapach moczu