wszystko mostem

wszystko jesteśmy tylko spójnikami z ręką na sercu na półmisku z rybami w koninkach skręcić w prawo w drugą przecznicę za mostem