wiodący psa

wiodący producent wyrobów wędliniarskich i mięsa konfekcjonowanego
stalin śpiewał w chórze cerkiewnym
to świetne imię dla psa