wiadro szpak

wiadro
wczesnopierzasta melodia
na odludnej wyspie
ręka sunie po udzie
o ośmiu wargach
zupę
się mówi
szpak