we śmierci

we wczesnej kredzie
opływają afrykę
i przez osiem dni każesz im chodzić po obozach śmierci