we dzieci

we wrześniu pracownicy dostają ołówkowe
ścieżki plączą się we wszystko
kupiłałem dom będę kroczyć dzieci