w trakcie z nikim

w trakcie przedrzeźniania mew
nie do oderwania od pustki
w klatce
pod wpływem oczywistego cudu
czas się w nas umówił z nikim