a 20

miejscowość: krwotok z dróg rodnych
ulica: albo ptaki kolczaste