zabiłem romanem

zabiłem swojego ojca jadłem ludzkie mięso i
w pobliżu wybrzeży i dużych cieków wodnych
spałam z romanem