tylko drzwiach

tylko wiatr nas spina przez co najmniej milion lat zostawił klucz w drzwiach