kłaki ziemi

kłaki na marynarce dowodzą istnienia innych nieujarzmionych światów
to zjawisko o fundamentalnym znaczeniu
człowiek służy też do podlewania ziemi