to skończy

to jest krzyk w korytarzu 19 zaraz się skończy