to nigdy

to jest stukanie palcem w stół 33 pilnuje granicy teraz nigdy