strój ogrodzenia

strój do wypatrywania ani śladu
dla równouprawnienia kobiet pod bramą brandenburską
jej ciało wbiło się w wystające pręty ogrodzenia