słowa wiekiem

słowa wdychają się przez inne
ukłony
wyrasta
panniek
kalarepa
zagląda matce pod majtki
wczesnopierzasta
piła olbrzyma weryfikuje
pustkę uzupełnia się wiekiem