ślad nikomu

ślad ginie po nikim/niczym
ślad zaginął po nikim/niczym
śmierć zabiera nikogo
śmierć zabrała nikogo
świat się nie kończy na nikim/niczym
świat wali się nikomu
świat wali się na głowę nikomu
świat zawalił się nikomu
świat zawalił się na głowę nikomu
świeczki stają w oczach nikomu
świeczki stanęły w oczach nikomu