rośliny krew

rośliny nie są głupie
nieraz mają po kilka żon
jakie pytanie taka krew