pustka udaje

pustka panniek w kasynie
bez kolców
na trzecim piętrze
statek
w garażu
błądzi
ewa urynkowiona
albo postać na niebie
na pół etatu
wygrzewa się
krwią
udaje