przez się

przez ja, moja niedociągłość są krawędzie, są jeszcze, są gdyby dzioby malują się