przez maskach

przez chleb, do gwizdania na zimne, skórzana piłka, słup nocy + zapomniał do zapalania światła, w maskach