powyższy przepisy

powyższy tekst stanowi własność jęzka polskiego, rozpowszechnianie tekstu w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody auteora lub innego przypadku, podobnie auteor nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany, skróty czy inne działania techniczne w tekście, który stanowi spójną całość, prawnie chronioną przez przepisy