powiększenie

w powiększeniu człowiek traci ciało ogromnieje do pustki w atomach cząstek cz przecinka po zerze

czas człowiek cząsteczka

2

cz, wspina się na chwilę nad byłość która go w sobie nosi

3

długa nagła kręta jak błyskawica jest noga do po nic cz, ma ich wiele