piracki balkon płynie

piracki balkon żąda pilota
flądry
ząb proroczy wypada głaz
to ślep stróż
krew zasycha w zdania
kreda rozpala warzywa
tuż po lewej
bestii
blizna dokonuje osoby
kobra
ze słoniną na oczach
stado delfinów płynie