pędzi naród

pędzi
karaluch
wyrasta
na wardze
pęknięty
na południowy wschód od vöru
szczur szczurowi proboszczem zamawia frytki
jest są bogiem
odciskiem w duszy
chuj odziedziczył naród