palec

w pojęciu czas odwaraca się na martwą stronę