odpowiedź nieobranym

odpowiedź przyszła we śnie
kupimy wagon łez zalesimy drzwi
i zmierza w kierunku nieobranym