że co

będąc, operum .;, filasoficzne

zdaje się, że tu idzie o niecość
nigdzie do brze

w ¡ do brze możesz się pławić
podziwiać wdychać wsłuchiwać
i klikając wnikać

ale nie powtórzy się więcej