nύξ

czas buduje sobie lustro z którego nic się patrzy