nieruchomo ujada

nieruchomo
w hordzie
nerwicy
na odwrót otulona
kropla przerywa węgorza
mężczyzna leży płasko na brzuchu kobiety
kosmos ma miejsce w lupie
krwią
o prawidłowej echostrukturze
człowiek nie widzi tylko rozpoznaje
dziecko i narośl
ujada