nic egejskim

nic jest ciekawsze niż ja
nigdy nie stanie się ciałem
z łodzi tonącej na morzu egejskim