łóżeczka pchle

łóżeczka z domu dziecka lepią bałwana
w ośrodku dla uchodźców
na zatopionej w bursztynie pchle