na treści

na koniu z biało czerwoną flagą
przez 55 tuneli i po 196 mostach
umarł do spisu treści