mieszkamy potoków

mieszkamy w przedziale węgla
na koniu z biało czerwoną flagą
pośród pełnych krokodyli potoków