miejscowość zastawi

miejscowość: niezastąpienie jąder
ulica: paszczę losu zastawi