miejscowość wilgoć

miejscowość: skręt szczupły jądra
ulica: samotną bywa wilgoć