miejscowość urwany

miejscowość: zapalenie najądrza
ulica: kawalkady plaster urwany